Nederlands / English

Antoine Wintels

Voorzitter CvB, Summa College

Aanleiding

Bij het Summa College heeft men in 2011 de “Roadmap to Excellence” geïmplementeerd, wat inhoudt dat alle beroepsopleidingen van Summa starten met hetzelfde niveau van competentie gericht onderwijs (cgo). De focus kwam te liggen op het kernproces te weten: leren, begeleiden en opleiden. De onderwijsteams dienden de dragers van dit proces te zijn. Teamontwikkeling kwam in deze tijd dus hoog op de agenda, voorheen werkten docenten namelijk als ‘kleine zelfstandigen’ met ieder hun eigen lokaal en lesmateriaal. Er zijn nu onderwijsteams samengesteld tussen 10-20 mensen, die zorg dragen voor 200 studenten. Om dit te realiseren was er een cultuuromslag nodig bij het Summa College, waarbij samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en communicatie binnen teams essentieel werd. “Wij wilden een veilige omgeving creëren waar docenten elkaar kunnen aanspreken op dingen die niet goed gaan. Daarnaast willen we ook vooral de successen benoemen om uiteindelijk beter onderwijs aan de studenten te kunnen geven”, benadrukt Antoine.

Investeren in je mensen: dat is de sleutel tot succes. De helft van het succes van een student wordt bepaald door de kwaliteit van de docent. Om die docent maximaal te ondersteunen is de onderlinge communicatie essentieel.

Aanpak

Het bestuur van het Summa College vond het belangrijk dat de leermethode gelijk zou zijn op alle scholen, zodat er een gemeenschappelijke taal binnen de hele organisatie werd gesproken. Alle medewerkers van de 22 scholen van het Summa College werd aangeboden zich vrijwillig in te schrijven voor het 3-daagse programma Persoonlijk Leiderschap. Doordat de eerste groepen medewerkers enthousiast uit de training kwamen, werden anderen ook nieuwsgierig. Dit sneeuwbaleffect creëerde een snelle stijging van het aantal aanmeldingen voor het programma. Alle leidinggevenden hebben het programma Leiderschap in de Praktijk gevolgd als vervolg op Persoonlijk Leiderschap, waarbij ze praktische handvatten kregen om mensen uit hun team te laten excelleren om het beste uit zichzelf te halen. Om de teams goed te kunnen besturen heeft Perficio Adviseurs (business partner How Company) in dit traject geadviseerd bij het stellen van heldere taken en doelstellingen middels een besturingsmodel en een overlegstructuur. Samen met How Company en Perficio zijn de missie, visie en kernwaarden opnieuw geformuleerd, waarbij de hele organisatie werd betrokken en alle medewerkers ook een bijdrage hebben kunnen leveren aan de invulling hiervan.

Resultaat

Antoine: “Zelf meten wij jaarlijks de medewerkerstevredenheid en de studententevredenheid. In 2015 scoort onze medewerkerstevredenheid boven het landelijk gemiddelde. Ook onze studententevredenheid is flink gestegen”. Deze cultuuromslag heeft langer geduurd dan Antoine initieel had verwacht. Dit heeft volgens hem vooral te maken met de cultuur binnen de onderwijssector. “Binnen het Summa College waren we vooral erg lief en aardig voor elkaar. Ook al functioneerde een persoon onvoldoende dan werd hij daar te weinig op aangesproken. Om koers te kunnen bepalen is het belangrijk om normen te stellen. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat onze mensen zich nu veiliger voelen en weten wat er van hun wordt verwacht.” Ook is er een toename van ondernemerschap onder de docenten zichtbaar. “We hebben veel samenwerkingsverbanden gesloten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor zijn wij meer verbonden met onze omgeving waar onze studenten enorm profijt van hebben.”

Over Summa College

Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Eindhoven. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende richtingen en op verschillende niveaus.

www.summacollege.nl

Meer informatie

Meer weten over ons totale aanbod programma's ?

Hier vind je informatie over Open programma’s, Maatwerk programma’s en Coaching.

Contact

Jeroen Siedenburg

Managing Partner


+31 (0)6 53 97 18 24

Kernwoorden

Maatwerk programma

In-company

Teamontwikkeling

Cultuur- en organisatieontwikkeling

Management- en leiderschapsontwikkeling

Communicatie

Onderwijs