Nederlands / English

Edwin Verlangen

Directeur AAFM, Avans Hogeschool Breda

Aanleiding

In het onderwijs heerst er vaak een hiërarchische cultuur. Er wordt veel top-down geregeld voor docenten, waardoor de ruimte van de docent om zich te ontplooien wordt beperkt. Edwin: "Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om de medewerkers gezamenlijk aan het roer te zetten, in plaats van de directeur die bepaalt wat er moet gebeuren. Wij wilden de academie teruggeven aan de medewerkers." Medewerkers zijn heel betrokken bij de student en doen dit met passie voor hun vak. Deze betrokkenheid was minder zichtbaar tussen alle collega’s. "We hebben hele goede medewerkers, maar onderling werd er weinig gecommuniceerd, zaken bleven liggen en de collectieve ambitie was niet meer duidelijk", zegt Edwin. De betrokkenheid die al aanwezig was naar de student toe, wilde Avans AAFM ook creëren tussen de medewerkers onderling.

Als je in de attitude van mensen een blijvende verandering wilt zien, dan adviseer ik dit soort trajecten aan te gaan.

Aanpak

Avans AAFM heeft gekozen voor een gezamenlijke aanpak van How Company en business partner Perficio Adviseurs. In dit zogenoemde Waarom Hoe & Wat- traject gaat How Company enerzijds aan de slag met het versterken van persoonlijk leiderschap, waarbij veel aandacht wordt besteed aan houding en gedrag. Perficio Adviseurs richt zich op het verbeteren van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Het Management Team samen met ‘opinion leaders’ en dwarsdenkers uit de onderwijsteams gingen voorop in het traject en volgden het driedaagse programma Persoonlijk Leiderschap, om vervolgens deel te nemen aan het programma Leiderschap in de Praktijk en het tweedaagse programma Strategiesessie over de missie, visie en kernwaarden. Aan alle medewerkers werd hun mening gevraagd en konden verzoek tot wijzigingen inbrengen, hierdoor ontstond draagvlak voor het verandertraject. Gedurende dit hele traject werd aan alle medewerkers aangeboden zich op vrijwillige basis in te schrijven voor het programma Persoonlijk Leiderschap. Na ongeveer zes maanden had 90% van de medewerkers van de academie het programma gevolgd. Tijdens de Cultuurdag werden alle medewerkers uitgenodigd om gezamenlijk een verdere invulling te geven aan de kernwaarden, zodat dit praktisch toepasbaar werd in de dagelijkse praktijk. Ook nieuwe medewerkers krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan Persoonlijk Leiderschap. Het geleerde uit het programma nemen zij na afloop mee terug naar de werkvloer en blijven zo ook de andere medewerkers inspireren.

Resultaat

Binnen de academie is het effect duidelijk zichtbaar en dit wordt ook bevestigd door de gemeten tevredenheidsonderzoeken onder studenten en medewerkers. Studenttevredenheid (uitgevoerd onder duizenden studenten) is gestegen van 77% in 2013 naar 84% in 2015. Meestal zijn dit maar marginale verschillen in dit soort onderzoeken. Ook de medewerkerstevredenheid is met het cijfer 6,2 naar een 7,3 enorm verbeterd. Het ziekteverzuim is in dezelfde periode van 7% gedaald naar 1%! Andere aspecten die Edwin ervaart in dit verandertraject zijn: de trots die hij ziet bij zijn mensen, problemen worden door medewerkers zelf opgelost in plaats van via de directie, mensen nemen meer verantwoordelijkheid en ze dragen ‘eigenaarschap’. De kracht van de programma’s ligt vooral in de kwaliteit van de trainers en de professionaliteit van de organisatie. "De boodschap moet door de trainer overtuigd worden overgebracht. Hieraan zie je dat de trainers van How Company een intensieve langdurige opleiding hebben gevolgd. Zij spreken de taal die men spreekt binnen het onderwijs. Zeker bij onderwijsmensen, die zelf gewend zijn te doceren is dit erg lastig, maar de trainers van How Company weten de houdingsshift zo over te brengen dat het beklijft", benadrukt Edwin. Als Edwin How Company in vijf woorden mag omschrijven dan zijn dat voor hem: "professioneel, anders, doortastend, krachtig en humor."

Over Avans Hogeschool

Avans Hogeschool verzorgt hoger onderwijs op zeven locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Zij hebben een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen creëren zij kennis en leveren ze een bijdrage aan een duurzame samenleving. Avans behoort al jaren tot de beste hogescholen van Nederland.

www.avans.nl

Meer informatie

Meer weten over ons totale aanbod programma's ?

Hier vind je informatie over Open programma’s, Maatwerk programma’s en Coaching.

Contact

Jeroen Siedenburg

Managing Partner


+31 (0)6 53 97 18 24

Kernwoorden

In-company

Teamontwikkeling

Cultuur- en organisatieontwikkeling

Management- en leiderschapsontwikkeling

Communicatie

Onderwijs