Nederlands / English

Peter Douwes

Directeur, Make-A-Wish Nederland

Aanleiding

De goededoelenmarkt is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Mensen en organisaties worden kritischer en door de huidige economie wordt er van organisaties als Make-A-Wish Nederland (voorheen Doe een Wens Stichting Nederland) vereist om pro-actiever (potentiële) donateurs en sponsors te benaderen. “We worden uitgedaagd om zelf meer naar buiten te treden, om onze missie uit te dragen en ons merk zichtbaar te profileren”. Peter geeft aan dat het in deze fase van verandering een logische stap was om samen met het managementteam en bestuur kritisch te kijken naar de visie en waarden van Make-A-Wish Nederland en hoe deze tastbaar te maken. Hiermee wil hij een stevige basis creëren in de samenwerking met de 400 vrijwilligers en medewerkers die zich met passie inzetten voor Make-A-Wish. Zij zijn actief betrokken in dit proces.

Met de drive, commitment en kritische houding weet How Company een bijdrage te leveren en onze organisatie een stap verder te brengen in de veranderende goededoelenmarkt.

Aanpak

Peter was al enige tijd bekend met het gedachtegoed en de programma’s van How Company. Het begint voor hem bij communicatie en het effect daarvan op anderen. De kernmodule van How Company is ‘Communicatie Stijlen’. “Dit is een krachtig en praktisch instrument om elkaar beter te begrijpen.” Alle medewerkers hebben deze module gevolgd. Communicatie Stijlen maakte onderdeel uit van een tweedaags programma waarin ook het verhelderen van verwachtingen en het geven van feedback (zowel positief als negatief) belangrijke onderdelen waren. Daarnaast heeft het management samen met How Company opnieuw gekeken naar de visie van Make-A-Wish. De waarden zijn geherformuleerd en met de vrijwilligers is hier praktische invulling aan gegeven in de vorm van concrete werkafspraken. Zodat je weet wat waarden als ‘professionaliteit’ en ‘ondernemerschap’ voor de organisatie betekenen. “De trainers van How Company weten hoe je zo’n proces leidt. Ze kennen zichzelf erg goed, laten hun kracht en kwetsbaarheid zien en dit zorgt voor veel vertrouwen”, zegt Peter.

Resultaat

“Door samen met mijn team door dit proces te gaan, merk ik dat we dichter naar elkaar toe zijn gegroeid en we een meer faciliterende rol op ons kunnen nemen.” De trainingen van How Company hebben voor een duwtje in de rug gezorgd om meer buiten gebaande paden te denken. “We zijn ons bewuster geworden hoe we met elkaar willen samen werken. Het is ook duidelijker welke richting we met Make-A-Wish op willen”, vertelt Peter. “Dat is belangrijk want onze missie is om álle kinderen in deze kwetsbare doelgroep een onvergetelijke ervaring te laten beleven. Op dit moment vervullen we ruim 500 wensen per jaar, maar jaarlijks krijgen circa 1.200 kinderen de diagnose levensbedreigend ziek. Dat betekent dat we voldoende fondsen moeten werven om ook voor al deze kinderen hun liefste wens te kunnen vervullen.”

Over Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen en jongeren tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte en geeft ze de kracht om kind te zijn. Bij het vervullen van de liefste wens krijgt niet de ziekte, maar het kind de aandacht. De wensvervulling geeft kracht en energie aan het kind en zijn of haar omgeving. Het heeft een langdurig positief effect. Door het toeleven naar de wens en het zorgeloos genieten van de wensvervulling, nemen deze kinderen ook een dierbare herinnering mee. Zo maakt Make-A-Wish Nederland hen sterker voor hun toekomst.

www.makeawishnederland.org

Meer informatie

Meer weten over ons totale aanbod programma's ?

Hier vind je informatie over Open programma’s, Maatwerk programma’s en Coaching.

Contact

Jeroen Siedenburg

Managing Partner


+31 (0)6 53 97 18 24

Kernwoorden

Maatwerk programma

In-company

Teamontwikkeling

Cultuur- en organisatieontwikkeling

Management- en leiderschapsontwikkeling

Communicatie

Non-profit