Nederlands / English

Roel van Dijk

Algemeen Directeur, ANVA

Aanleiding

Roel van Dijk, directeur van softwareontwikkelaar ANVA, was op zoek naar een organisatie die de cultuurverandering die hij voor ogen had kon ondersteunen. Een oud-collega en vriend tipte Roel om eens te gaan praten met How Company. Roel: “Ik wilde de intensiteit van samenwerken binnen ons bedrijf naar een hoger niveau brengen. We waren niet gewend elkaar aan te spreken op zaken die niet goed liepen en waren te aardig voor elkaar.” Daarnaast werden doelen die ANVA zelf had vastgesteld niet bereikt. “Er was meer dan voldoende potentie binnen het bedrijf, maar we slaagden er niet in om dit er uit te halen. Om daarin een cultuuromslag te maken, moesten we eerst begrijpen wat het effect van ons eigen gedrag en de impact van onze communicatie was.”

Aanpak

Om een daadwerkelijke cultuuromslag te bewerkstelligen, heeft ANVA door alle lagen van de organisatie verschillende programma’s van How Company ingezet. Roel stapte eerst zelf het open programma Communication for Excellence in om te kunnen ervaren wat How Company doet. “Als het gaat om interventies op gedrag zijn deze trainingen het beste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. Dat komt doordat de trainer heel goed aanvoelt wat jij als deelnemer nodig hebt en daarbij heel goed de grens bewaakt tussen geen genoegen nemen met makkelijke antwoorden en tegelijkertijd niet verder gaat dan je wilt, waarbij je je veilig voelt of wat op dat moment haalbaar is.. Daarmee wordt eruit gehaald wat erin zit”. Na deze positieve ervaring is er een driedaags maatwerkprogramma samengesteld, vergelijkbaar met het programma Communication for Excellence, voor alle mensen die leiding geven of een bepalende rol binnen de organisatie hebben. “Bij een grote verandering als deze vind ik dat het management voorop moet gaan om te laten zien dat we het anders willen en kunnen.” Alle medewerkers van de organisatie hebben een twee- of driedaags programma gedaan over ‘samenwerken in de praktijk’. Ook hebben de leidinggevenden vervolgens nog aan een driedaags leiderschapsprogramma deelgenomen. Het management team heeft met How Company de missie en visie bepaald en de eerste stappen richting een heldere strategie gezet. Dit werd allemaal bij elkaar gebracht in een zogenaamde Cultuurlanceringsdag, waarbij de hele organisatie met elkaar aan de slag is gegaan om gezamenlijk de werkafspraken te bepalen. In totaal zijn er zo’n 130 mensen binnen ANVA die een programma via How Company hebben deelgenomen.

Resultaat

De groepssamenstelling was een mix van medewerkers van verschillende afdelingen. “Mensen die elkaar in de praktijk niet zoveel zagen, leerden elkaar beter kennen en begrijpen. Dat werkte heel goed,” zegt Roel. Niet alleen zijn zij elkaar beter gaan begrijpen, maar vooral ook zichzelf en hun omgeving. Zaken waar ze eerder tegenaan liepen en waarmee ze geen raad wisten, werden tijdens en na het programma helder. Zowel zakelijk als privé. Maar vooral ook hoe ze hier mee om konden gaan. Daarnaast ervaart Roel op het gebied van productontwikkeling en dienstverlening een zichtbare verbetering. “We zijn voorspelbaarder geworden in het opleveren van geplande zaken. Ook de kwaliteit van het product is met sprongen vooruit gegaan.” Effectiever samenwerken en duidelijke keuzes maken, heeft daar volgens Roel een belangrijke bijdrage aan geleverd. “We stellen prioriteiten op een betere manier, maken échte keuzes in plaats van halve keuzes. De prestaties zijn al een stuk beter, maar er is nog veel meer uit te halen. Stap voor stap zijn we dat nu met elkaar aan het ontdekken.”

Over ANVA

ANVA helpt zijn klanten, verzekeringsadviseurs en andere financieel dienstverleners, met softwareoplossingen en diensten hun kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. Met nieuwe, innovatieve producten en diensten op het gebied van standaardisatie, digitalisering en ketenintegratie bewijst ANVA al 40 jaar een betrouwbare en solide partner te zijn.

www.anva.nl

Meer informatie

Meer weten over ons totale aanbod programma's ?

Hier vind je informatie over Open programma’s, Maatwerk programma’s en Coaching.

Contact

Jeroen Siedenburg

Managing Partner


+31 (0)6 53 97 18 24

Kernwoorden

Maatwerk programma

In-company

Teamontwikkeling

Cultuur- en organisatieontwikkeling

Management- en leiderschapsontwikkeling

Communicatie

IT/Software