Christa van Veldhuizen

Director of HR, Zanox

Aanleiding
Christa is als HR Director ervan overtuigd dat je mensen moet blijven voorzien in de behoefte om zich te ontwikkelen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat de wereld om ons heen sterk en snel verandert. “Bij Zanox werken veel jonge mensen: de gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Vaak is dit hun eerste ‘echte’ baan na hun studie, dus mensen met weinig werkervaring. We zochten een trainingsbureau om hen praktische handvatten mee te geven om elkaar en onze klanten beter te kunnen begrijpen, met nadruk op ondersteuning in commercie. De gesprekken in het voortraject met How Company waren onderscheidend, doordat zij ook uit kunnen leggen hoé ze daadwerkelijk groei bij mensen kunnen creëren in plaats van een wollig verhaal.”
Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
  • Teamontwikkeling
In de programma’s van How Company heerst er een goede en veilige sfeer waarin iedereen zijn eigen ontwikkelpunten naar voren kan brengen.
Aanpak
Jaarlijks biedt Zanox intern een trainingsprogramma aan op basis van de ontwikkelpunten die Christa filtert uit functioneringsgesprekken. Samen met How Company wordt gekeken naar de modules die daar goed bij passen en wordt er een passend programma samengesteld. In 2013 heeft How Company programma’s verzorgd met thema’s als onderhandelingsvaardigheden en communicatie. Dit jaar is daar adviesvaardigheden aan toegevoegd. Daarnaast is er een Management Development programma gestart waarbij teamleiders die voor het eerst een leidinggevende rol hebben worden ondersteund in managementvaardigheden en leiderschap middels opdrachten, training en coaching.
Resultaat
“Ik ben zeer enthousiast over de trainingen van How Company en dit hoor ik ook terug van collega’s. Zij krijgen heel praktisch mee wat ze de volgende dag echt anders kunnen gaan doen. Daarnaast is er ook een goede match met de trainer die stevig en krachtig overkomt en snapt hoe de business werkt.” Christa ziet ook terug dat de mensen elkaar makkelijker aanspreken en dit resulteert in een betere samenwerking onderling, maar ook met klanten. “Er is een stuk bewustwording gecreëerd. Zowel je externe communicatie, dus met anderen, als je interne communicatie, dus met jezelf, worden bij de trainingen van How Company aangesproken: wat is het deel waarin ik mezelf tegen houd en hoe kan ik dat positief ombuigen? Zodra je dat weet kun je makkelijker dingen aanpakken en loslaten.”
Over Zanox

Zanox is gespecialiseerd in online performance advertising: een manier van adverteren waarbij de adverteerder enkel voor meetbare resultaten betaalt. Via het Zanox-netwerk ontstaat de perfecte match tussen adverteerders en publishers. Om zo de performance te optimaliseren over de gehele customer journey.

www.zanox.com