Nederlands / English

Waar wij voor staan

Onze assertiviteit en voorbeeldgedrag leiden organisaties naar Excellence.

Waar wij voor gaan

Vooruitstrevend in het creëren van Excellence door middel van partnership.

Hoe wij dat doen

Wij committeren ons aan 4 kernwaarden, die zijn uitgewerkt naar concrete en praktische werkafspraken die wij naleven en waar wij elkaar op aanspreken.

  • Eerlijkheid Wij zien iedere feedback als een mogelijkheid tot groei

  • Partnership Wij staan open voor de mening van anderen, ondanks tegenovergestelde meningen of overtuigingen

  • Verantwoordelijkheid Wij komen onze afspraken na en doen wat we zeggen

  • Professionaliteit Wij leveren diensten volgens onze vaste standaard en gemaakte afspraken, onafhankelijk van de omstandigheden

Onze missie

How Company is een praktische dienstverlener op het gebied van organisatieontwikkeling. Wij creëren excellence in bedrijven en instellingen, richten ons er op dat organisaties hun maximale potentieel en kracht ervaren en dagen medewerkers maximaal uit een stap verder te gaan dan middelmaat en het ‘bekende’.

Wij zijn geen specifiek trainings- en of consultancy bureau zoals veel andere aanbieders. Wij richten ons voornamelijk op het realiseren van tastbare doelstellingen, waarbij wij trainingen, coaching en advies slechts als middel zien.

Wij willen door de markt worden gezien als dé organisatie die zaken snel en grondig voor elkaar krijgt, effectief in het creëren van excellente resultaten die ook op de lange termijn beklijven. Wij zien al onze contacten als Partners, wat wij tot uitdrukking brengen in een persoonlijke en zakelijke benadering van begin tot eind. In alle acties die wij ondernemen, ervaart men onze passie en professionaliteit.

How Company onderscheidt zich van andere aanbieders door het eindresultaat voorop te stellen en afgesproken resultaten te behalen door te richten op zowel vaardigheden als wel attitude van mensen. Wij geloven niet dat het helpt om mensen te vertellen wat ze anders moeten doen. Wel in het faciliteren in de ontwikkeling van hun zelfinzicht dat je veel meer kunt bereiken met minder moeite door anders naar jezelf en anderen te kijken. Wij worden gezien als onorthodox in onze interacties (assertief, maar niet destructief), in hoe wij trainen (ervaringsleer) en hoe wij communiceren met onze Partners (assertief). Wij zijn praktisch in onze benadering door het combineren van onze aanpak en methodieken met de realiteit zoals onze Partners die ervaren en waarnemen.

Zodra iets conflicteert met onze moraal of instelling, overwegen wij om de opdracht niet aan te nemen. Als een verzoek niet realistisch of mogelijk lijkt, dan kiezen wij ervoor het verzoek af te wijzen.

Onze lijfspreuk “Performance through People” speelt binnen How Company een belangrijke rol. Wij stimuleren de ontwikkeling van ons team bij persoonlijke en zakelijke groei en richten ons daarbij op specifieke persoonlijke behoeften.

Ons voorbeeldgedrag en onze no-nonsense benadering inspireert onze leef- en werkomgeving. Alleen op deze wijze bereiken wij maximale resultaten voor al voor onze Partners. En voor onszelf…