Nederlands / English

Interne trainersopleiding

Onze werkwijze begint met het zelf opleiden van onze trainers intern. De voornaamste reden hiervoor is dat we willen dat de trainers en coaches niet alleen de juiste woorden weten te zeggen maar vooral diepgaand begrip voor ons materiaal ontwikkelen en zichzelf er mee identificeren. Om werkelijk te kunnen voldoen aan het principe ‘Walk the Talk’ en een inspiratie te zijn, doorlopen de trainers een intensief traject van meerdere jaren waarin hun eigen ontwikkeling en ook het aangaan van hun eigen uitdagingen centraal staan.

Onze trainers staan op alle fronten open voor elke deelnemer en zetten hun eigen vooroordelen daarbij opzij en leveren daarbij elke keer dezelfde kwaliteit. Dat betekent: mensen uitdagen en echt tot het uiterste gaan als het gaat om empowerment en, waar nodig, gezonde en gerichte assertiviteit niet schuwen. Voor ons is het belangrijk dat we dit bij elke trainer terug zien, om zo een zo sterk mogelijke band te creëren tussen onze eigen mensen en onze externe partners.

Houding en gedrag

Wij zijn als mens “gewoontedieren”, vaak zonder dat we het zelf door hebben. Om ons verder te ontwikkelen en andere gewenste resultaten te creëren, zullen we bewustzijn moeten ontwikkelen van onze gewoonten en die (waar nodig en gewenst) veranderen.
How Company heeft een methodiek ontwikkeld waarbij niet primair ons gedrag centraal staat, maar vooral houdingen en overtuigingen die daar ten grondslag aan liggen. Door ontstane inzichten dagen mensen vooral zichzelf uit (intrinsieke motivatie) om uit hun comfort zone te stappen en ontwikkelen daarmee een motivatie waardoor men bereid is verder te gaan dan de voorheen bekende standaarden.

Erkende kwaliteit door onze partners

Via CEDEO, een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat commerciële opleidingsinstituten beoordeeld, laten wij iedere 2 jaar een onderzoek uitvoeren dat onze klanttevredenheid beoordeeld op het gehele traject met onze partners en de basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Om voor deze CEDEO-erkenning in aanmerking te komen moet 80% van de benaderde opdrachtgevers ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ zijn. In oktober 2014 hebben we met trots een maximale score van 100% behaald voor onze open programma’s als wel voor onze maatwerk programma’s. Onze insteek te focussen op kwaliteit en niet kwantiteit heeft zijn vruchten afgeworpen

CEDEO (PDF 63 KB)