Antoine Wintels

Chairman of the Board, Summa College

Aanleiding
Bij het Summa College heeft men in 2011 de ‘Roadmap to Excellence’ geïntroduceerd. Dit houdt in dat alle beroepsopleidingen van Summa starten met competentiegericht onderwijs (cgo) op hetzelfde niveau. De focus kwam te liggen op het kernproces. In dit proces draait het om: leren, begeleiden en opleiden. De onderwijsteams dienen de dragers van dit proces te zijn en dus stond teamontwikkeling hoog op de agenda. Voorheen werkten docenten als ‘kleine zelfstandigen’ met ieder hun eigen lokaal en lesmateriaal. Nu zijn er onderwijsteams samengesteld van 10 à 20 mensen, die zorg dragen voor 200 studenten. Om dit te realiseren, was een cultuuromslag nodig bij het Summa College. Samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en communicatie binnen teams werd essentieel. “Wij wilden een veilige omgeving creëren waar docenten elkaar kunnen aanspreken op dingen die niet goed gaan. Daarnaast willen we ook vooral successen benoemen om uiteindelijk beter onderwijs aan de studenten te leveren”, benadrukt Antoine.
Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
  • Teamontwikkeling
Investeren in je mensen: dat is de sleutel tot succes. De helft van het succes van een student wordt bepaald door de kwaliteit van de docent. Om die docent maximaal te ondersteunen, is onderlinge communicatie essentieel.
Aanpak
Het bestuur van het Summa College vond het belangrijk dat de leermethode gelijk was op alle scholen, zodat de hele organisatie dezelfde taal spreekt. Alle medewerkers van de 22 scholen van het Summa College mochten zich vrijwillig inschrijven voor het driedaagse programma Persoonlijk Leiderschap. Doordat de eerste groepen medewerkers enthousiast uit de training kwamen, werden anderen ook nieuwsgierig. Dit sneeuwbaleffect zorgde voor een snelle stijging van het aantal aanmeldingen voor het programma. Alle leidinggevenden volgden het programma Leiderschap in de Praktijk als vervolg op Persoonlijk Leiderschap. Hier kregen ze praktische handvatten om mensen uit hun team te laten excelleren en het beste uit zichzelf te halen. Om de teams goed te kunnen aansturen, adviseerde Perficio Adviseurs (business partner How Company) in dit traject bij het stellen van heldere taken en doelstellingen aan de hand van een besturingsmodel en een overlegstructuur. Samen met How Company en Perficio zijn de missie, visie en kernwaarden opnieuw geformuleerd. Hierbij werd de hele organisatie betrokken, zodat alle medewerkers een bijdrage konden leveren aan de invulling.
Resultaat
Antoine: “Zelf meten wij jaarlijks de medewerkers- en studententevredenheid. In 2015 scoorde onze medewerkerstevredenheid boven het landelijk gemiddelde. Ook onze studententevredenheid is flink gestegen.” Deze cultuuromslag heeft langer geduurd dan Antoine had verwacht. Dit heeft volgens hem vooral te maken met de cultuur binnen de onderwijssector. “Binnen het Summa College waren we vooral erg lief en aardig voor elkaar. Functioneerde iemand onvoldoende, dan werd hij daar te weinig op aangesproken. Om koers te kunnen bepalen, is het belangrijk om normen te stellen. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat onze mensen zich nu veiliger voelen en weten wat er van hen wordt verwacht. Ook is er een toename van ondernemerschap onder de docenten zichtbaar. We hebben veel samenwerkingsverbanden gesloten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor zijn wij meer verbonden met onze omgeving, daar hebben onze studenten enorm profijt van.”
Over Summa College
Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Eindhoven. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende richtingen en op verschillende niveaus.

www.summacollege.nl