Jouw mensen

écht

het verschil

laten maken

Team- en organisatieontwikkeling Sneller doelstellingen realiseren, blijven groeien, ontwikkelen en veranderen. How Company ziet steeds opnieuw dat harder werken niet de oplossing is, maar juist vaak het probleem. Primaire focus moet niet op gedrag liggen, maar juist op houding. Dat leidt pas echt tot een duurzame verandering.
How company begrijpt organisaties vanuit de praktijk

De gekozen richting is duidelijk, maar hoe ga je dit in de praktijk vormgeven? Bij welke organisatie je ook werkt, mensen maken het verschil. Door zelfredzaamheid en daadkracht op de werkvloer veranderen organisaties. Daar draagt How Company aan bij.

How company begrijpt organisaties vanuit de praktijk

De gekozen richting is duidelijk, maar hoe ga je dit in de praktijk vormgeven? Bij welke organisatie je ook werkt, mensen maken het verschil. Door zelfredzaamheid en daadkracht op de werkvloer veranderen organisaties. Daar draagt How Company aan bij.

Persoonlijke leiderschap

Er wordt veel van ons gevraagd op de werkvloer, steeds sneller reageren en beter presteren. Zingeving (persoonlijk en binnen je team) en zelfontwikkeling delven dan algauw het onderspit; harder werken lijkt het credo. Om uitdagingen goed aan te kunnen gaan is juist meer aandacht nodig voor medewerkers en cultuur binnen de organisatie, zodat de mensen het beste uit zichzelf én elkaar halen. Maar beschikken jouw mensen wel over de juiste vaardigheden? Uit de comfortzone stappen is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist lef, relativerend vermogen en een goed inzicht in de eigen gebruiksaanwijzing en die van anderen. Met praktische life skills stimuleren wij mensen om vanuit zichzelf de verandering het hoofd te bieden. Energie stroomt meer richting (gemeenschappelijke) zaken die er toe doen in plaats van naar bijzaken.

 Elkaar leren kennen en samen de schouders er onder zetten. Meer bereiken met minder moeite, gestage groei, betere sfeer en energie liggen binnen handbereik.

 • Anders (samen)werken met positieve energie
 • Constructieve manier van werken
 • Iedereen spreekt dezelfde taal
 • Inzicht in jezelf en anderen, sterke teamvorming
 • Sterk verbeterde resultaten die naar meer smaken
InCompany Online

How Company staat bekend in de markt om onze diepgaande trainingen waarbij de mens zelf centraal staat. Nu het niet altijd mogelijk is om klassikale trainingen te volgen, biedt How Company ook online trainingen en webinars aan. Niet al onze bestaande klassikale trainingen lenen zich ervoor om online plaats te vinden. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de gemiddelde waardering van onze klanten voor onze trainingen met het cijfer 9.4 (bron: Springest). Hier zijn wij trots op en wij hebben er dan ook bewust voor gekozen om slechts een deel van onze bestaande trainingen online aan te bieden. Tegelijkertijd hebben wij nieuwe online trainingen en webinars ontwikkeld die handvatten, inzichten en ondersteuning bieden voor deelnemers in de huidige tijd.

Leiderschap
Op de bok willen zitten in plaats van steeds de kar te moeten trekken is een uitgesproken wens van veel managers. Veel boeken lezen helpt niet, want vorm geven aan je eigen leiderschap is een proces van jezelf leren kennen en niet het opdoen van tips en trucs. Medewerkers verlangen naar authenticiteit, voorbeeldgedrag, duidelijkheid, steun en inspiratie van hun management team, maar ontmoeten in de praktijk meestal KPI’s, deadlines, werkdruk en ellenlange vergaderingen over onderwerpen die steeds terugkomen. Maar ben je als leidinggevende zelf wel bezig met zaken die jou motiveren? Leidinggeven wordt zo nu en dan als last gezien, omdat managers soms zelf niet meer weten aan welke knoppen te moeten draaien om patstellingen en gedoe in teams te doorbreken.
 • Eindresultaat is belangrijk, niet zozeer de inspanning
 • Op maat gemaakte programma's gebaseerd op bewezen methodieken
 • Sectoren en organisaties zijn verschillend, mensen niet
Opstarten na crisis
Rethink.  Restart.   Refocus.   Reset.

Na een crisis of ingrijpende gebeurtenis is het meestal geen 'business as usual'. Het vraagt een nieuwe start om ervoor te zorgen dat iedereen weer met vertrouwen aan de slag gaat. How Company heeft voor leidinggevenden en medewerkers (afzonderlijke) kortdurende trainingen ontwikkeld om mensen in organisaties hierbij te ondersteunen. In deze zogenaamde 'resettrainingen' behandelen we hoe het komt dat mensen focus kunnen verliezen én hoe daarmee om te gaan op een constructieve manier, zodat het team effectief aan de slag kan gaan en kan blijven.

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap | COVIDNL-19 | Vertrouwen

 • Snelle opstart
 • Creëren van focus
 • Inzicht in menselijke beperkingen die we onbewust hebben (en hoe dat te doorbreken)
 • Inzichten die voorbij gaan aan deze periode alleen
 • Team snel weer effectief aan de slag vanuit verbinding
 • Commitment en vertrouwen 
Communicatie
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt…’. Communicatie is één van de belangrijkste redenen dat zaken fout lopen en problemen veroorzaken tussen medewerkers of met klanten. Wat meestal blijft hangen is niet WAT er is gezegd, maar HOE. Tijd-, energieverlies en irritaties zijn het gevolg. Maar kun je wel van mensen verwachten dat ze hierin altijd kunnen schakelen wanneer zij gewoonweg niet begrijpen wat er precies steeds aan de hand is? Verschillende communicatiestijlen, het managen van verwachtingen, feedback geven en ontvangen, wij hebben er dagelijks mee te maken. Vraag aan mensen ‘wie kan hier communiceren?’ en het gros steekt de hand op. Waar gaat het dan fout in de praktijk? Door hard moeten werken en meer moeten presteren staan wij te weinig stil bij wat communicatie nu echt inhoudt. Weinig mensen hebben ooit gerichte communicatietechnieken aangereikt gekregen.

How Company biedt trainingen die teams en organisaties zeer snel in staat stellen anders samen te gaan werken, waardoor men zich op proactieve wijze gaat richten op de essentie. Afleiding door interpretatie of misverstanden wordt dan minder. Onze handvatten zijn duidelijk herkenbaar vanuit de eigen praktijk en direct toepasbaar. Wanneer je weet hoe het werk wordt het pas echt leuk. Dialoog met jezelf en anderen aangaan.

 • Echte dialoog met jezelf en anderen aangaan
 • Effectief en oplossingsgericht communiceren en handelen
 • Weten wat er toe doet en dit uitdragen naar anderen
 • Mensen gaan zien in plaats van gesprekspartners
Teamcoaching

Van samen werken naar samenwerken

Van een groep mensen of team een (h)echt team maken, dat de eigen prestaties continu verbeterd en op een gefocuste manier, met plezier resultaten haalt. Dat hoeft geen utopie te zijn! Wij zetten onze jarenlange ervaring, kennis en kunde in training en coaching in om met jou en je team het verschil te maken.

Wat je met het team kunt bereiken

In een team heb je te maken met verschillende mensen, allemaal met hun eigen kennis, kunde en gebruiksaanwijzing. En dan ook nog eens ieders eigen ervaringen – positief en negatief. In teamcoaching leer je elkaar als mens beter kennen én krijg je praktische vaardigheden aangereikt, waardoor je niet meer ‘op de rode knoppen’ van de ander drukt. Zo ontstaat meer en betere samenwerking.
 • Helderheid creëren over teamwaarden en maken van concrete van werkafspraken
 • Opstellen van en commitment krijgen op gemeenschappelijke doelen
 • Versterken van elkaars prestaties, door bespreekbaar maken van houding en gedrag binnen het team, van mens tot mens
 • Werken vanuit eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
 • Werken (en delen) vanuit een houding van leren van fouten en successen
Teamontwikkeling
Een team is net zo succesvol als de mensen die er deel vanuit maken. Er moet goed op elkaar afgestemd worden vanwege meer gemeenschappelijke doelen, wat steeds meer aandacht en actief onderhoud vereist. Ondanks dat wij onze collega’s overdag vaker zien dan onze levenspartner en kinderen, kennen mensen op de werkvloer elkaar beperkt. Om als team te excelleren moet de basis goed zijn. Men moet weten van elkaar wat de drijfveren zijn en op welke wijze mensen elkaar kunnen vertrouwen. Zelfsturing, samenwerking richting gemeenschappelijke doelen en de juiste energie creëren, zijn actuele onderwerpen. Verdieping op het vlak van onderlinge communicatie, veiligheid, zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen, feedback geven en ontvangen niet mogen ontbreken. Wanneer men dezelfde taal spreekt, is er meer tijd voor inhoud en gaat er minder energie en tijd verloren aan randvoorwaarden.
 • Positieve energie creëren
 • Van collega naar mens
 • Synergie vanuit teambenadering
 • Teambuilding en team APK-onderhoud
Teambuilding

Een dag teambuilding kan uitmonden in kleiduiven schieten en steengrillen, waarna we de volgende dag allemaal weer doorgaan waar we mee bezig waren. Als we beter willen of moeten presteren gaan we naast die teambuilding, ook op zoek naar gereedschapskisten van moderne managementtheorieën. Stuk voor stuk waardevol, of het nu gaat om zelfsturing, Agile, Lean of om Scrum (om er maar een paar te noemen).

Bij How Company kiezen we heel bewust voor een andere invalshoek, namelijk die van de menselijkheid. Elkaar echt leren kennen, ervaren wat de ander bezighoudt en hem of drijft. Aan de hand van leuke, inspirerende interacties leren waar teamleden elkaar in de weg zitten en hoe dat vanuit gezamenlijkheid is op te lossen. Onze overtuiging is dat deze menselijke benadering voor echte en duurzame verandering zorgt.

Teambuilding begint met van je goedlopend team een High Performance Team te maken. 

 • Snel helder krijgen wat je collega’s echt belangrijk vinden
 • Helder krijgen hoe wat anderen belangrijk vinden aansluit bij jouw behoeften
 • Een manier vinden om gezamenlijk verder te kunnen
 • Een manier om de drijfveren te vertalen in een plan voor de toekomst
Organisatieverandering
Zaken als concurrentie, sociale en economische verandering, internationalisering en een plattere organisatiestructuur leggen steeds meer druk op de organisatie en de mensen die er werken. Hoe ga je daarmee om als directie? Hoe zorg je als MT dat de organisatie meer wendbaar wordt en blijft? Wat hebben de mensen nodig om op mentaal gezonde wijze veranderingen structureel het hoofd te kunnen bieden? How Company verplaatst zich in de praktijk en realiteit van organisaties om gekozen strategische keuzes (WAT) te helpen vertalen in praktische uitvoerbaarheid (HOE). Niet alleen inhoudelijk met betrekking tot missie, visie, kernwaarden, Lean, Agile of lange termijn doelstellingen zijn van belang, met name ook de communicatie. We kijken op welke wijze de betrokkenheid en het gewenste gedrag van medewerkers ontwikkeld kan worden.

We kijken op welke wijze de betrokkenheid en het gewenste gedrag van medewerkers ontwikkeld kan worden.

 • Weg uit de comfortzone
 • Medewerkers faciliteren om in deze nieuwe tijd het hoofd te kunnen bieden
 • Met helderheid en richting medewerkers inspireren
 • De kennis en ervaring van de organisatie vertalen naar dagelijkse daadkracht
 • Cultuurverandering door betrokkenheid van de hele organisatie
Lean en Agile
Veel organisaties hanteren Lean en Agile methodieken om hun teams anders te laten functioneren. Deze veranderthematiek richt zich op het invoeren van procesverbeteringen, continue willen leren, kostenreductie, de klant centraal stellen en andere efficiency slagen. How Company biedt trainingen aan om dit soort processen soepel te laten verlopen. Zowel de inhoud als proces van implementatie zijn van belang, zodat de mensen en hun teams die er vorm aangeven niet uit het oog verloren worden.
 • Proces is belangrijk, maar de mens staat centraal
 • Specialistische aanpak
 • Teamwork maakt het verschil
Maatwerk
Bij How Company beschikken wij over specifieke methodieken en materialen die zich in de praktijk bij tientallen organisaties hebben bewezen. Echter heeft elke organisatie zijn eigen problematiek en verdient dan ook een eigen aanpak. Deze bewezen methodiek gieten wij in een vorm die past bij de praktijk van onze partner. Afhankelijk van bedrijfscultuur, sector, niveau, gewenste eindresultaat, kijken wij op welke wijze het snelst meters gemaakt kunnen worden die ook nog duurzaam blijken te zijn. Wij verbinden ons graag aan het eindresultaat om onze eigen meerwaarde in het proces te kunnen toetsen.
 • Laat iedereen tot zijn of haar recht komen en werk toe naar een slagvaardige organisatie
 • Wij leggen de aandacht weer op de mensen, de cultuur van de organisatie
 • Iedereen uit de comfortzone! Als je jezelf beter gaat begrijpen, ontstaat er ruimte voor een ander
 • Bedrijfstrainingen op maat, maar ook langdurige verbetertrajecten
Incompany
De tijd nemen voor interne focus om de externe daadkracht aanzienlijk te vergroten. Grote problemen blijken vaak een misverstand. Iedereen in je team of organisatie weer dezelfde taal gaan spreken. Allemaal dezelfde basis, gedeelde focus, dezelfde gereedschappen waarbij het gemeenschappelijk belang centraal staat. Dat kan, zelfs in korte tijd. Samen het diepe inspringen om er sterker dan ooit uit te komen, elkaar recht in de ogen kijken en begrijpen wat er echt toe doet en wat ons allemaal bindt. Op teamniveau om de zaak revitaliseren, maar net zo goed met de hele organisatie en een cultuurverandering ingaan die uiteindelijk door alle medewerkers gedragen wordt. Een gemeenschappelijk vertrekpunt dat mensen inspireert en dus de organisatie resultaat oplevert.
 • Weg uit de comfortzone
 • Neuzen dezelfde kant uit, dezelfde taal spreken
 • Meer tijd voor externe focus, minder intern gedoe
 • Verbeter jezelf en alles om je heen
 • Sterke veranderprogramma’s ook met andere partners
 
Stel een vraag
Jeroen Siedenburg
Managing Partner
Passend advies voor jouw team of organisatie
Team- en organisatieontwikkeling vraagt om maatwerk. Dat leveren wij, ook samen met onze businesspartners. Herken je één van onze thema’s als onderwerp dat je graag wilt oppakken? Dan komen wij graag in contact met jou voor een advies op maat.
Onze business partners
Procense
Met Procense bundelen wij de krachten als de veranderthematiek gericht is op onder meer het invoeren van procesverbeteringen, continu willen verbeteren, kostenreductie of het centraal stellen van de klant. Lees meer
Fernand Bosman
De samenwerking tussen Fernand en How Company bestaat al sinds 2008. Fernand richt zich als externe verandermanager vooral op het ontwikkelen van groei- en/of rendementstrategieën bij zowel profit- als non-profitorganisaties. Lees meer