Procense

Onze samenwerking

Met Procense bundelen wij de krachten als de veranderthematiek gericht is op onder meer het invoeren van procesverbeteringen, continu willen verbeteren, kostenreductie of het centraal stellen van de klant. Gezamenlijk hebben wij bij verschillende organisaties de principes van Lean en Agile succesvol geïntroduceerd. Dat doen we niet alleen door op professionele wijze deze manieren van werken aan te leren, maar ook door de mensen en de leiders van de organisatie te helpen het daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

www.procense.nl

Over onze business partners

How Company verzorgt al vele jaren veranderprogramma’s. Deze programma’s gaan verder dan het ontwikkelen van de mensen en de cultuur van de organisatie. Ook het verbeteren van de processen (Lean), andere manieren van werken en/of leidinggeven (Agile), het veranderen van de structuur en een concrete doorvertaling van de organisatie-ambitie naar teams en individuele doelstellingen komen aan bod. We stemmen onze programma’s op elkaar af, zodat de verandering echt duurzaam is en geborgd wordt in de organisatie.
Dit alles doen we in nauwe samenwerking met business partners die erg dicht bij onze organisatie staan en precies weten waar ze het over hebben op hun vakgebied.