Privacy statement

Wij hechten bij How Company grote waarde aan uw privacy. How Company B.V. (hierna: How Company) respecteert en beschermt de privacy van al haar deelnemers en kandidaat deelnemers.
Privacy is tijdens de programma’s van How Company en daarbuiten sinds onze oprichting in 2003 een essentieel onderdeel. U mag er dan ook op vertrouwen dat How Company dat privacybeleid in formele vorm zal voortzetten.
Op de rechtsverhouding tussen u en How Company is echter het Nederlands recht van toepassing en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene verordening gegevensbescherming. In dit document hebben wij ons privacybeleid met betrekking tot uw gegevens geformaliseerd.

Waar wij voor gaan
Het is onze overtuiging dat iedereen het recht heeft zijn maximale potentieel te ervaren.

Waar wij voor staan
Om dit mogelijk te maken verleent How Company diensten op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschap en cultuurverandering, met als doel een meer weerbare en eigentijdse samenleving te creëeren. De assertiviteit en authenticiteit van onze trainers zet onze deelnemers aan tot grensverleggend denken en doen. Wij brengen waarden, potentieel en organisatieambitie samen op een alledaags niveau, waar mensen het verschil maken.

Om deze diensten te kunnen leveren, slaat How Company zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op van individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.

Persoonlijke informatie binnen How Company
How Company verzamelt persoonsgegevens wanneer u:
- Rechtstreeks of via derden (of andere digitale platforms) informatie aanvraagt over How Company of haar programma’s
- Zich rechtstreeks aanmeldt voor een programma van How Company
- Wordt aangemeld door een organisatie waaraan u bent verbonden, voor een programma van How Company

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kan het zijn dat wij onze producten of diensten niet conform onze professionele standaarden kunnen leveren.

How Company verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie, zodat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening voor de volgende doeleinden:

  • Aanmaken van gepersonaliseerde trainingsmaterialen
  • Aanmaken van certificaten
  • Registratie van deelname (onder meer om in aanmerking te kunnen komen voor vervolgprogramma’s)
  • Aanmaken van een account binnen het online leerplatform LearningStone.com
  • Communicatie met u als (kandidaat) deelnemer over onze programma’s
Alleen gebruikers van het online leerplatform LearningStone ontvangen digitaal herinneringen vanuit het geautomatiseerd systeem. LearningStone heeft hiervoor een afzonderlijke privacyverklaring opgesteld en How Company heeft voor gecontroleerde en veilige gegevensverwerking op 23 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten met LearningStone.

Wie ziet welke informatie?
7 medewerkers van onze backoffice hebben toegang tot de voor hen relevante gegevens ten behoeve van:

- Voorbereiden van de trainingsmaterialen en toegankelijkheid van online tools
- Facturatie, planning en control
- Persoonlijk contact met u als deelnemer

De trainer(s) die het programma waaraan u deelneemt verzorgt of verzorgen, ontvangen uw naam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, genderinformatie en (gelet op het personaliseren van ons trainingsmateriaal) of u met uw linker- of rechterhand schrijft, alsmede de naam van de organisatie waaraan u bent verbonden – als dit relevant is.

Rechten onder de privacywetgeving
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hierna vermelden wij hoe wij aan deze rechten hebben opgenomen in ons bedrijfsproces.

Recht op dataportabiliteit:
Als u uw gegevens wilt overzetten, dan kunt u een e-mail met een verzoek daartoe sturen naar info@howcompany.nl. Wij leveren de gevraagde informatie binnen vier weken in Excel- of CSV-format aan.

Recht op vergetelheid:
U kunt een e-mail sturen naar info@howcompany.nl met het verzoek vergeten te worden. How Company geeft binnen vier weken gehoor aan het verzoek om vergeten te worden. Vier weken na dit bericht zal How Company alle aan u gerelateerde data (met uitzondering van informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, verwijderen. Zodra dit is gebeurd, stuurt How Company u hierover een e-mail.

Recht op inzage:
Wilt u inzage in wat wij van u hebben geregistreerd, neemt u dan contact op via info@howcompany.nl Wij maken een afspraak met u om u al dan niet op locatie, inzage te geven in de relevante onderdelen van ons registratiesysteem.
Voor wat het online leerplatform LearningStone betreft, verwijzen wij u door naar LearningStone.

Recht op rectificatie en aanvulling:
Indien u de juistheid van de door How Company geregistreerde gegevens betwist kunt u ons op elk moment verzoeken dit te corrigeren. Neemt u contact op via info@howcompany.nl. Wij maken een afspraak met u om u al dan niet op locatie, inzage te geven in de relevante onderdelen en om wijzigingen direct door te voeren in ons registratiesysteem.

Recht op beperking van de verwerking:
U kunt een e-mail sturen naar info@howcompany.nl. We geven binnen vier weken gehoor aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Uiterlijk vier weken na dit bericht zal How Company de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e-mail.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:
Wij verwerken geen persoonsgegevens waarbij geautomatiseerde besluitvorming en profilering het doeleinde zijn.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking:
U kunt een e-mail sturen naar info@howcompany.nl. We geven binnen vier weken gehoor aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Vier weken na dit bericht zal How Company de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e- mail.
Naast deze rechten heeft u te allen tijde het recht om klacht te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
How Company draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Toelichting op deze maatregelen zijn te vinden in het beveiligingsbeleid van How Company. Dat beleid kunt u opvragen via info@howcompany.nl.

Verstrekken van uw gegevens aan derden
How Company verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens niet. Voor bepaalde diensten kan een deel van uw gegevens verstrekt worden aan derden (lees: subverwerkers). Deze verwerking is noodzakelijk voor een optimale ervaring van het leerproces. Subverwerkers hebben niet toegang tot al uw persoonsgegevens, maar uitsluitend tot die informatie die ze nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. Een gedetailleerd overzicht van welke persoonsgegevens partijen ontvangen, kunt u opvragen via info@howcompany.nl. Hierna een overzicht van de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens.

Voor ons open programma’s:
- Online leerplatform: ‘LearningStone.com’
- Trainingslocatie: ‘de Baak Seaside’

De website van How Company bevat links naar websites van derden. How Company is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden, maar heeft er alles aan gedaan om te garanderen dat uw gegevens veilig zijn.

How Company behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. How Company zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies
Op de websites van How Company wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan het platform. De cookies die How Company plaatst zijn nooit terug te leiden naar uw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres of naam. De cookies die How Company plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Het onthouden van sessies en gebruikersnamen
- Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website
- Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de How Company website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics
How Company maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe haar online platform wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelt How Company onder meer gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.
Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

Hotjar
How Company maakt gebruik van Hotjar om te analyseren hoe haar website wordt gebruikt. Hotjar verzamelt gegevens over het algemene gebruik van het online platform, en is niet bedoeld voor het herleiden van individuele data over een gebruiker. Via Hotjar verzamelt How Company onder meer heatmaps van pagina's met informatie over op welke knoppen wordt geklikt en tot waar er wordt gescrollt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Indien How Company mocht besluiten haar privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in de privacyverklaring op www.howcompany.nl. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Bij How Company hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven staat in de AVG. Wij voldoen niet aan één van de drie grondslagen daartoe. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@howcompany.nl.
How Company B.V.
Amsterdam, 23 mei 2018