Waar wij voor staan

Wat we doen
Wij faciliteren mensen, individueel, in teams en in organisaties, versneld hun doelstellingen te halen. We zetten mensen aan tot denken. Hun persoonlijke inzichten en onze methodieken stimuleren hen om hun menselijke kracht en potentieel te ervaren.

Hoe we dat doen
Ons team zet vanuit assertiviteit, authenticiteit en voorbeeldgedrag aan tot grensverleggend denken en doen. Onze zorg voor mens en organisatie blijkt uit onze persoonlijke betrokkenheid, ons moreel kompas en hoe wij onze eigen grenzen aangeven.

Waarom we dat doen
Vastberaden om menselijkheid binnen organisaties vorm te geven, voor een samenleving die nú de toekomst kan dragen.

Waar wij voor gaan

Een menselijke samenleving die nú de toekomst kan dragen

Onze kernwaarden

Assertiviteit
Wij stimuleren anderen door constructieve communicatie.

Eenvoud
Met ons denken en doen brengen wij zaken tot de essentie (terug).

Verbinding
Inhoudelijkheid en menselijkheid staan samen aan de basis van handelen.

Verantwoordelijkheid
Wij kiezen een constructieve houding richting wat nodig is of om opvolging te geven aan wat er is gebeurd, gezegd of afgesproken.

Authenticiteit
Wij tonen onze persoonlijke drijfveren en handelen daarnaar.

Professionaliteit
Ongeacht de omstandigheden, leveren wij resultaten volgens onze uitgesproken standaard.