Edwin Verlangen

Director AAFM, Avans College of Higher Education

Aanleiding
In het onderwijs heerst vaak een hiërarchische cultuur. Voor docenten wordt veel top-down geregeld, waardoor de ruimte voor zelfontplooiing beperkt is. Edwin: "Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid medewerkers gezamenlijk aan het roer te zetten, in plaats van als directeur te bepalen wat er moet gebeuren. Wij wilden de academie teruggeven aan de medewerkers. Zij zijn erg betrokken bij studenten en doen dit met passie voor hun vak. Die betrokkenheid was minder zichtbaar bij collega’s onderling. We hebben heel goede medewerkers, maar er werd weinig gecommuniceerd. Zaken bleven liggen en de collectieve ambitie was onduidelijk."
De betrokkenheid die al aanwezig was naar studenten toe, wilde Avans AAFM ook creëren tussen medewerkers onderling.
Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
  • Teamontwikkeling
  • Lean en Agile
Als je in de attitude van mensen een blijvende verandering wilt zien, adviseer ik een traject van How Company.
Aanpak
Avans AAFM koos voor een gezamenlijke aanpak van How Company en business partner Perficio Adviseurs. In dit zogenoemde Waarom, Hoe & Wat traject gaat How Company aan de slag met het versterken van persoonlijk leiderschap, met veel aandacht voor houding en gedrag. Perficio Adviseurs richt zich op het verbeteren van bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Het Management Team, samen met ‘opinion leaders’ en dwarsdenkers uit de onderwijsteams, ging voorop in het traject. Zij volgden het driedaagse programma Persoonlijk Leiderschap. Vervolgens namen ze deel aan het programma Leiderschap in de Praktijk en het tweedaagse programma Strategiesessie. Dit laatste programma draait om de missie, visie en kernwaarden.
Om voldoende draagvlak te hebben voor het verandertraject, werd alle medewerkers vooraf om hun mening gevraagd. Ook konden ze een verzoek tot wijzigingen inbrengen. Gedurende het hele traject mochten medewerkers zich op vrijwillige basis inschrijven voor het programma Persoonlijk Leiderschap. Na ongeveer zes maanden had 90% van hen het programma gevolgd. Tijdens de Cultuurdag was iedereen welkom om gezamenlijk een verdere invulling te geven aan de kernwaarden. Gezamenlijk, zodat de kernwaarden ook praktisch toepasbaar zijn in de praktijk. Nog altijd krijgen ook nieuwe medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan Persoonlijk Leiderschap. Wat zij leren, nemen ze weer mee terug naar de werkvloer. Zo blijven alle medewerkers geïnspireerd.
Resultaat
Binnen de academie is het effect van de programma’s duidelijk zichtbaar. Dit wordt ook bevestigd door tevredenheidsonderzoeken onder studenten en medewerkers. De studenttevredenheid (uitgevoerd onder duizenden studenten) is gestegen van 77% in 2013 naar 84% in 2015. Ook de medewerkerstevredenheid is enorm verbeterd. Van een 6,2 naar een 7,3. Het ziekteverzuim is in dezelfde periode van 7% naar 1% gedaald. Andere effecten die Edwin ervaart na dit verandertraject zijn: de trots die hij ziet bij zijn mensen, problemen worden door medewerkers zelf opgelost in plaats van via de directie, mensen nemen meer verantwoordelijkheid en ze dragen ‘eigenaarschap’. De kracht van de programma’s ligt vooral in de kwaliteit van de trainers en de professionaliteit van de organisatie. "De boodschap moet door de trainer overtuigd worden overgebracht. Hieraan zie je dat de trainers van How Company een intensieve en langdurige opleiding hebben gevolgd. Zij spreken de taal die men spreekt binnen het onderwijs. Zeker bij onderwijsmensen, die zelf gewend zijn te doceren, is dit erg lastig, maar de trainers van How Company weten de houdingsshift zo over te brengen dat het beklijft", benadrukt Edwin. Als Edwin How Company in vijf woorden mag omschrijven dan zijn dat voor hem: "professioneel, anders, doortastend, krachtig en humor."
Over Avans Hogeschool
Avans Hogeschool verzorgt hoger onderwijs op zeven locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Zij hebben een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen creëren zij kennis en leveren ze een bijdrage aan een duurzame samenleving. Avans behoort al jaren tot de beste hogescholen van Nederland.

www.avans.nl