Peter Douwes

Director, Make-A-Wish Nederland

Aanleiding
De goededoelenmarkt staat de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Mensen en organisaties worden kritischer en de huidige economie dwingt organisaties als Make-A-Wish Nederland (voorheen Doe een Wens Stichting Nederland) om pro-actiever (potentiële) donateurs en sponsors te benaderen. “We worden uitgedaagd zelf meer naar buiten te treden, om onze missie uit te dragen en ons merk zichtbaar te profileren.” Peter geeft aan dat het in deze fase een logische stap was om samen met het managementteam en bestuur kritisch te kijken naar de visie en waarden van Make-A-Wish Nederland. En hoe maak je die visie en waarden tastbaar? Hiermee wil hij een stevige basis creëren in de samenwerking met de 400 vrijwilligers en medewerkers die zich met passie inzetten voor Make-A-Wish. Zij zijn actief betrokken in dit proces. Peter was al bekend met de programma’s en het gedachtegoed van How Company.
Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
Met drive, commitment en een kritische houding weet How Company een bijdrage te leveren en onze organisatie een stap verder te brengen in de veranderende goededoelenmarkt.
Aanpak
“Het begint voor mij bij communicatie en het effect daarvan op anderen. De kernmodule van How Company is ‘Communicatie Stijlen’. Dit is een krachtig en praktisch instrument om elkaar beter te begrijpen.” Alle Make-A-Wish medewerkers volgden deze module. Communicatie Stijlen was onderdeel van een tweedaags programma waarin ook het verhelderen van verwachtingen en feedback geven (zowel positief als negatief) aan bod kwamen. Daarnaast keek het management samen met How Company opnieuw naar de visie van Make-A-Wish en zijn de waarden opnieuw geformuleerd. Met de vrijwilligers zijn hier concrete werkafspraken over gemaakt, zodat iedereen weet wat waarden als ‘professionaliteit’ en ‘ondernemerschap’ voor de organisatie betekenen. “De trainers van How Company weten hoe je zo’n proces leidt. Ze kennen zichzelf erg goed, laten hun kracht en kwetsbaarheid zien. Dit zorgt voor veel vertrouwen”, zegt Peter.
Resultaat
“Door samen met mijn team dit proces aan te gaan, zijn we dichter naar elkaar toe gegroeid. We kunnen nu een meer faciliterende rol op ons nemen. De trainingen van How Company gaven ons een duwtje in de rug om meer buiten gebaande paden te denken. We zijn ons er nu bewuster van hoe we met elkaar willen samenwerken. Het is ook duidelijker welke richting we met Make-A-Wish op willen”, vertelt Peter. “Dat is belangrijk want onze missie is om álle kinderen in deze kwetsbare doelgroep een onvergetelijke ervaring te geven. Op dit moment vervullen we ruim 500 wensen per jaar, maar jaarlijks krijgen circa 1.200 kinderen de diagnose levensbedreigend ziek. Dat betekent dat we voldoende fondsen moeten werven om ook de liefste wens van al deze kinderen te kunnen vervullen.”
Over Make-A-Wish Nederland
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen en jongeren tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish geeft ze de kracht om kind te zijn. Bij het vervullen van de liefste wens krijgt niet de ziekte, maar het kind de aandacht. De wensvervulling geeft kracht en energie aan het kind en zijn of haar omgeving. Het heeft een langdurig positief effect. Door het toeleven naar de wens en het zorgeloos genieten van de wensvervulling, nemen deze kinderen ook een dierbare herinnering mee. Zo maakt Make-A-Wish Nederland hen sterker voor hun toekomst.

www.makeawishnederland.org