Roel van Dijk

CEO, ANVA

Aanleiding
Roel van Dijk, directeur van softwareontwikkelaar ANVA, was op zoek naar een organisatie om de cultuurverandering die hij voor ogen had te ondersteunen. Een oud-collega en vriend tipte Roel om te gaan praten met How Company. Roel: “Ik wilde de intensiteit van samenwerken binnen ons bedrijf naar een hoger niveau brengen. We spraken elkaar niet aan op zaken die niet goed liepen en waren te aardig voor elkaar.” Daarnaast werden de doelen die ANVA zelf had gesteld, niet bereikt. “Er was meer dan voldoende potentie binnen het bedrijf, maar we slaagden er niet in om dit eruit te halen. Om daarin een cultuuromslag te maken, moesten we eerst begrijpen wat het effect van ons eigen gedrag en de impact van onze communicatie was.”
Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
  • Teamontwikkeling
We stellen prioriteiten op een betere manier, maken échte keuzes in plaats van halve keuzes. De prestaties zijn al een stuk beter, maar er is nog veel meer uit te halen. Stap voor stap zijn we dat nu met elkaar aan het ontdekken.
Aanpak
Om een daadwerkelijke cultuuromslag te bewerkstelligen, heeft ANVA door alle lagen van de organisatie verschillende programma’s van How Company ingezet. Roel stapte eerst zelf het open programma Communication for Excellence in om te kunnen ervaren wat How Company doet. “Als het gaat om interventies op gedrag, zijn deze trainingen het beste wat ik in mijn carrière heb meegemaakt. Dat komt doordat de trainer heel goed aanvoelt wat jij als deelnemer nodig hebt. Daarbij bewaakt de trainer de grens tussen geen genoegen nemen met makkelijke antwoorden en tegelijkertijd niet verder gaan dan je wilt. Je voelt je dus veilig. Daarmee wordt eruit gehaald wat erin zit.” Na deze positieve ervaring werd een driedaags maatwerkprogramma samengesteld, vergelijkbaar met het programma Communication for Excellence. Een programma op maat voor alle mensen die leiding geven of een bepalende rol binnen de organisatie hebben. “Bij een grote verandering vind ik dat het management voorop moet gaan om te laten zien dat we het anders willen en kunnen.” Alle medewerkers van de organisatie hebben een twee- of driedaags programma gevolgd over ‘samenwerken in de praktijk’. Ook namen de leidinggevenden vervolgens nog aan een driedaags leiderschapsprogramma deel. Het managementteam bepaalde samen met How Company de missie, visie en de eerste stappen richting een heldere strategie. Dit kwam allemaal bij elkaar in een zogenaamde Cultuurlanceringsdag, waarbij de hele organisatie met elkaar aan de slag ging om gezamenlijk de werkafspraken te bepalen. In totaal hebben zo’n 130 mensen binnen ANVA meegedaan aan een programma via How Company.
Resultaat
De groepssamenstelling was een mix van medewerkers van verschillende afdelingen. “Mensen die elkaar in de praktijk niet zoveel zagen, leerden elkaar beter kennen en begrijpen. Dat werkte heel goed”, zegt Roel. Niet alleen zijn zij elkaar beter gaan begrijpen, maar vooral ook zichzelf en hun omgeving. Zaken waar ze eerder tegenaan liepen en waarmee ze geen raad wisten, werden tijdens en na het programma helder. Zowel zakelijk als privé. Maar vooral ook hoe ze hier mee om konden gaan. Daarnaast ervaart Roel op het gebied van productontwikkeling en dienstverlening een zichtbare verbetering. “We zijn voorspelbaarder geworden in het opleveren van geplande zaken. Ook de kwaliteit van het product is met sprongen vooruitgegaan.” Effectiever samenwerken en duidelijke keuzes maken, heeft daar volgens Roel een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Over ANVA
ANVA helpt zijn klanten, verzekeringsadviseurs en andere financieel dienstverleners, met softwareoplossingen en diensten om hun kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. Met nieuwe, innovatieve producten en diensten op het gebied van standaardisatie, digitalisering en ketenintegratie bewijst ANVA al 40 jaar een betrouwbare en solide partner te zijn.

www.anva.nl