Houding en gedrag

Wij zijn als mens “gewoontedieren”, vaak zonder dat we het zelf door hebben. Om ons verder te ontwikkelen en andere gewenste resultaten te creëren, zullen we bewustzijn moeten ontwikkelen van onze gewoonten en die (waar nodig gewenst) veranderen. How Company heeft een methodiek ontwikkeld waarbij niet primair ons gedrag centraal staat, maar vooral de houdingen en overtuigingen die daar aan ten grondslag liggen. Door ontstane inzichten dagen mensen vooral zichzelf uit (intrinsieke motivatie) om uit hun comfort zone te stappen en ontwikkelen daarmee een motivatie waardoor men bereid is verder te gaan dan de voorheen bekende standaarden.