Houding en gedrag

Mensen zijn “gewoontedieren”, vaak zonder dat we het zelf door hebben. Om ons verder te ontwikkelen en andere gewenste resultaten te creëren, zullen we ons bewust moeten zijn van onze gewoonten en die (waar gewenst) veranderen. How Company heeft een methode ontwikkeld waarbij ons gedrag centraal staat, maar vooral de houding en overtuiging die daar aan ten grondslag liggen. Door nieuw ontstane inzichten dagen mensen vooral zichzelf uit (intrinsieke motivatie) om uit hun comfort zone te stappen en ontwikkelen daarmee een motivatie waardoor zij bereid zijn verder te gaan dan de voorheen bekende standaard.