Perficio Adviseurs

Onze samenwerking

Een middelgroot organisatieadviesbureau met sterke wortels in Brabant. De samenwerking met Perficio bestaat al sinds 2006. Vanuit een integrale visie en aanpak verzorgden wij de afgelopen jaren grote veranderprogramma’s in zowel de non-profit- als de profitsector. Voorbeelden hiervan zijn het Summa College en Unicorn. Behalve op de concrete resultaten vanuit de veranderdoelstellingen, zijn wij ook trots dat onze klanten de programma’s ervaren alsof ze door één organisatie worden uitgevoerd in plaats van twee.

www.perficio.nl

Over onze business partners

How Company verzorgt al vele jaren veranderprogramma’s. Deze programma’s gaan verder dan het ontwikkelen van de mensen en de cultuur van de organisatie. Ook het verbeteren van de processen (Lean), andere manieren van werken en/of leidinggeven (Agile), het veranderen van de structuur en een concrete doorvertaling van de organisatie-ambitie naar teams en individuele doelstellingen komen aan bod. We stemmen onze programma’s op elkaar af, zodat de verandering echt duurzaam is en geborgd wordt in de organisatie.
Dit alles doen we in nauwe samenwerking met business partners die erg dicht bij onze organisatie staan en precies weten waar ze het over hebben op hun vakgebied.