René van Hees

Chief Software Engineer, Thales

Aanleiding

Thales maakt een enorme groei door. Het is belangrijk om te anticiperen op deze groei door voldoende technische leiders in huis te hebben om de aanwas van nieuwe mensen goed op te vangen. Bovendien wordt software dominant in de huidige en toekomstige wereld; het is dus belangrijk om toekomstige leiders vanuit deze discipline op te leiden.
Zo is een uniek opleidingstraject ontstaan – Accelerate -  waarin drie bedrijven als partners participeren. De technische inhoud wordt verzorgd door Luminis en Thales, de human skills inhoud wordt door How Company uitgevoerd, zowel voor de deelnemers als de coaches.
Zonder uitzondering noemen deelnemers de human skills als grootste winst- en leerpunt van deze opleiding.

Thema's:
  • Persoonlijke leiderschap
  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Maatwerk
  • Organisatieverandering
  • Incompany
  • Teamontwikkeling

Jezelf inspireren is veel krachtiger dan gemotiveerd worden door je leidinggevende

Aanpak

In het voor Thales ontwikkelde programma zijn onderwerpen als Communicatie Stijlen, stellen van doelen, stakeholdermanagement aan de orde gekomen. Deelnemers kunnen ook een specifieke case bespreken of algemeen advies vragen aan de coach. Dat is echt individueel maatwerk.
De trainers spelen goed in op onverwachte situaties en ze tonen echt partnership en maken hun voorbeeldfunctie waar.

Zelf heb ik deelgenomen aan de training Communication for Excellence. Ik heb regelmatig communicatie- en leiderschapstrainingen gevolgd maar de aanpak van How Company is echt anders. Intenser en er worden diverse modellen aangereikt die eenvoudig toe te passen zijn. Het heeft mij enorm geholpen naar mijn eigen gedrag te kijken en aan te passen zodat ik dichterbij mezelf sta. Nu kost het minder energie om doelen te bereiken. Het heeft mij geholpen mijn functie te mappen op mijn kernwaarden. Ik sta nu anders in mijn werk en dat heeft direct invloed op mijn functioneren. Op lange en korte termijn. Dat geeft voor mij focus en voldoening. Mijn doelen stellen voor de komende vijf jaar en mijn rol hierin bepalen volgde op een natuurlijke manier vanzelf.

Resultaat

Ik zie dat ook terug bij de deelnemers aan Accelerate. Ze leren doelen stellen, deze op te breken in korte termijn doelen en, belangrijk, stappen maken in de richting van het einddoel. Ze komen en blijven in beweging. Deelnemers zeggen dat dat ze geleerd hebben dat zij hun eigen grootste obstakel vormden in het verleden. Prachtig om te horen maar vooral om te zien dat ze allemaal stappen maken die tesamen een reuzenstap vormen. Er wordt een solide basis voor de toekomst gelegd. En ik ben niet de enige die dit ziet, ook andere mensen in hun omgeving. Mede hierdoor is er veel animo van medewerkers voor het volgen van het Accelerate programma.

Door de Communication for Excellence training heb ik helder wat ik wil op middellange termijn. Het heeft me geholpen een duidelijk doel te stellen. In concrete taal verwoorden wat mij intrinsiek motiveert. Dat heeft mij enorm geholpen mijn huidige acties op te lijnen richting mijn doel. Daardoor ontstaat er meer synergie dan voorheen in de afzonderlijke acties en maakt er ook een consistent verhaal van waardoor ik het beter kan overbrengen.

Over Thales

Thales  Nederland is het grootste defensiebedrijf in Nederland en produceert geavanceerde radar en infrarood apparatuur en vuurgeleidingssystemen.

www.thalesgroup.com