Zelforganisatie werkend maken

Basis van succes

Oude managementmethoden worden losgelaten, omdat ze niet brachten wat we ervan verwachtten. Naast nieuwe sturingsmechanismen gebaseerd op het oude paradigma van management, worden zelfsturing en zelforganisatie ingezet. In veel organisaties leidt dit niet het gewenste effect.

Nu bedrijven zo afhankelijk zijn van de wendbaarheid en productiviteit van hun medewerkers, is het belangrijk medewerkers toe te rusten om in de dagelijkse praktijk te functioneren. Niet alleen vakinhoudelijk. Vooral in samenwerking en communicatie.

Voor medewerkers is het belangrijk een houding te ontwikkelen waarin zij verantwoordelijkheid nemen en oplossingen uitwerken voor wat niet werkt. Daarnaast zijn praktische handvatten nodig om dit daadwerkelijk op de werkvloer vorm te geven. Training van medewerkers, leidinggevenden en interne coaches, gericht op deze thema’s vormt de basis voor succes.

Speelveld

Alleen investeren in de ontwikkeling van medewerkers om er maximaal voor te gaan is niet voldoende. Een duidelijk speelveld met met heldere kaders (de lijnen) en werkafspraken (de regels) zijn noodzakelijk. Is het speelveld niet duidelijk gedefinieerd, dan leidt dat er toe dat medewerkers voorzichtig worden en zich inhouden. Dat werkt contraproductief.

Specialist

How Company is dé specialist voor maatwerk in grote en kleine (cultuur)verandertrajecten. Dat doen we samen met het team, vanuit een heldere, doelgerichte en menselijke benadering.

Paradoxaal genoeg, hebben mensen kaders en richtlijnen nodig om in volledige vrijheid te kunnen werken.

Op een slimme manier investeren in het menselijk kapitaal zorgt ervoor dat medewerkers durven, kunnen en gaan bewegen, met als gevolg:

 • Meer focus op de zaken die er echt toe doen
 • Minder afleiding door randvoorwaardelijke zaken
 • Minder brandjes blussen
 • Zelfredzame medewerkers en teams
 • Meer flexibiliteit van medewerkers
 • Hogere productiviteit en lager verzuim
 • Duurzame inzet medewerkers vanuit
  loyaliteit en betrokkenheid
De kracht van How Company
 • Meer dan 40.000 deelnemers begeleid
 • Een 9,4 waardering op Springest
 • Meerjarige opleiding voor trainers
 • Persoonlijke begeleiding van iedere deelnemer
Stel een vraag
Jeroen Siedenburg
Managing Partner
Jouw team / organisatie structureel veranderen?
De gekozen richting is duidelijk, maar hoe ga je dit in de praktijk vormgeven? Bij welke organisatie je ook werkt, mensen maken het verschil. Door zelfredzaamheid en daadkracht op de werkvloer veranderen organisaties. Daar draagt How Company aan bij.
Team- of organisatieontwikkeling  

How company biedt passende programma's voor iedereen

Er zijn 4 programma's die bij dit thema passen:
Communication for Excellence

Leer hoe je je potentieel en talenten volop kunt benutten in een veeleisende omgeving
(3+1 dag)

Wat je leert:
 • sterk vermogen om oplossingsgericht te communiceren
 • ervaren van minder (werk)druk
 • beter presteren op korte en lange termijn
 • sneller inzicht in en handelen in lastige situaties en deze ombuigen naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst
 • hoog energieniveau voor persoonlijke doelen: daadkrachtig richting de toekomst
 • inzicht in drijfveren van jezelf en anderen

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap

+ vervolgprogramma’s:
Leadership for Excellence

Voor (project)managers en senior medewerkers die een eigen leiderschapsstijl willen ontwikkelen en eerder Communication for Excellence hebben gevolgd.
(3+1 dag)

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap

Overige programma's
Communicatie Stijlen

Voor medewerkers die sneller resultaten willen boeken 

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap

Impact

Effectiever communiceren voor betere samenwerking
(2 x 1 dag)

Communicatie | Samenwerking | Speciale aanbieding