Zelforganisatie werkend maken

Basis van succes

Oude managementmethoden worden losgelaten, omdat ze niet brachten wat we ervan verwachtten. Naast nieuwe sturingsmechanismen gebaseerd op het oude paradigma van management, worden zelfsturing en zelforganisatie ingezet. In veel organisaties leidt dit niet het gewenste effect.

Nu bedrijven meer dan ooit zo afhankelijk zijn van de wendbaarheid en productiviteit van hun medewerkers, moeten zij goed geëquipeerd worden om in de dagelijkse praktijk te kunnen functioneren. Niet alleen vakinhoudelijk. Vooral ook in samenwerking en communicatie.

Medewerkers moeten een houding ontwikkelen waarin zij vanuit verantwoordelijkheid oplossingen creëren voor wat niet werkt. Ze hebben daarnaast praktische handvatten nodig om dit daadwerkelijk op de werkvloer te kunnen doen. Training van medewerkers, leidinggevenden en interne coaches, gericht op deze thema’s vormt de basis voor succes.

Speelveld

Investeren in de ontwikkeling van medewerkers om er maximaal voor te gaan is niet voldoende. Ze hebben ook een duidelijk speelveld nodig.

Een speelveld met heldere kaders (de lijnen) en werkafspraken (de regels). Is het speelveld niet ondubbelzinnig gedefinieerd, dan leidt dat er onherroepelijk toe dat medewerkers voorzichtig worden en zich inhouden. Dat werkt contraproductief.

Specialist

How Company is dé specialist voor maatwerk in grote en kleine (cultuur)verandertrajecten. Dat doen we samen met het team, vanuit een heldere, doelgerichte en menselijke benadering! 

Paradoxaal genoeg, hebben mensen kaders en richtlijnen nodig om in volledige vrijheid te kunnen werken.

Op een slimme manier investeren in het menselijk kapitaal zorgt ervoor dat medewerkers durven, kunnen en gaan bewegen, met als gevolg:

 • Meer focus op de dingen die er echt toe doen
 • Minder afleiding door randvoorwaardelijke zaken
 • Minder brandjes moeten blussen
 • Zelfredzame medewerkers en teams
 • Verhoging van flexibiliteit van medewerkers
 • Hogere productiviteit en lager verzuim
 • Duurzamere inzet medewerkers vanuit
  loyaliteit en betrokkenheid
De kracht van How Company
 • Zeer ervaren en betrokken trainers
 • Eenvoud creëren in complexe situaties
 • Praktische toepasbaarheid van life-skills richting resultaat
 • Persoonlijke en menselijke benadering
Stel een vraag
Jeroen Siedenburg
Managing Partner
Jouw team / organisatie structureel veranderen?
De gekozen richting is duidelijk, maar hoe ga je dit in de praktijk vormgeven? Bij welke organisatie je ook werkt, mensen maken het verschil. Door zelfredzaamheid en daadkracht op de werkvloer veranderen organisaties. Daar draagt How Company aan bij.
Team- of organisatieontwikkeling  

How company biedt passende programma's voor iedereen

Er zijn 4 programma's die bij dit thema passen:
Communication for Excellence

Leer hoe je je potentieel en talenten volop kunt benutten in een veeleisende omgeving
(3+1 dag)

Wat je leert:
 • Sterk vermogen om oplossingsgericht te communiceren
 • Ervaren van minder (werk)druk
 • Beter presteren op korte en lange termijn
 • Sneller inzicht in en handelen bij probleemsituaties en deze ombuigen naar kansen en mogelijkheden voor de toekomst
 • Hoog energieniveau voor persoonlijke doelen: daadkrachtig richting de toekomst
 • Inzicht in drijfveren van jezelf en anderen

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap

+ vervolgprogramma’s:
Leadership for Excellence

Voor (project)managers en senior medewerkers die een eigen leiderschapsstijl willen ontwikkelen en eerder Communication for Excellence hebben gevolgd.
(3+1 dag)

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap

Overige programma's
Impact Voor medewerkers die beter willen samenwerken en meer impact willen hebben door hun communicatie.
(2 dagen)              

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Samenwerking

Communicatie Stijlen

Voor medewerkers die sneller resultaten willen boeken door anders en sterker te communiceren.
(1 dag)

Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie | Leiderschap